wyrenderować –\nwyrenderowany

wyrenderować – wyrenderowany

8.06.2023
8.06.2023

Szanowny Panie/Pani,

w związku z uwagami recenzenta do słowa „wyrenderowany” chciałbym dowiedzieć się czy jest to słowo dopuszczalne do użycia w opracowaniach naukowych — w szczególności związanych z grafiką komputerową, gdzie zwrot „rendering” jest powszechnie używany.

Według `Słownika języka polskiego PWN` poprawne i zgodne ze słownikiem jest zarówno słowo „rendering”, jak i „renderować” (od którego niejako utworzyłem słowo wyrenderowany/wyrenderować).

W moim opracowaniu słowo to odnosiło się do stworzonego modelu trójwymiarowego — „[...] wyrenderowany model [...]”.

Czy taka konstrukcja jest poprawna i dopuszczalna?

Z poważaniem

Maciej

Czasownik renderować (w zn. ‘przedstawiać informacje zapisane w pliku cyfrowo w określonej, odpowiadającej danemu środowisku formie’) ma swój odpowiednik aspektowy (dokonany): wyrenderować. Jest to czasownik przechodni, a więc tworzy regularnie imiesłów przymiotnikowy bierny, por. np. Piotr wyrenderował obraz wideo – Obraz wideo został wyrenderowany przez Piotra. Pod względem językowym formie wyrenderowany niczego zarzucić nie można.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego