wyszukiwać

wyszukiwać
3.12.2008
3.12.2008
Z jakim przypadkiem łączy się wyszukać/wyszukiwać? Czy przejście z form osobowych na imiesłów może zmienić łączliwość (co do przypadka), podobnie jak zmienia ją czasem zaprzeczenie czasownika?
Cytat z jednej książki: „Kuter (…) pokręcił dziobem, wyszukując tarczę cumowniczą” – czy biernik jest tu właściwy? Imiesłów współczesny sugeruje, że chodzi o niedokonane wyszukiwać. Gdyby autor zdania użył synonimicznego szukając, znalazłby się tam dopełniacz.
Wyszukiwać łączy się z biernikiem, inaczej niż szukać. Różnica między formą osobową a imiesłowem nie gra tu żadnej roli. W cytowanym zdaniu użyłbym formy szukając, ponieważ wyszukiwać częściej oznacza czynność powtarzającą się niż jednorazową. Być może jednak autor tego zdania uznał, że wyszukiwać oznacza coś bardziej wyrafinowanego (bardziej technologicznego?) niż zwykłe szukać. Faktem jest, że np. w informatyce mówi się raczej o programach wyszukujących informacje niż szukających informacji. Są też wyszukiwarki internetowe, które – jak sama nazwa wskazuje – wyszukują, a nie szukają.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego