z angielska

z angielska
22.09.2013
22.09.2013
Było już o formie polsku (http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=14250). Tym razem ciekawość wzbudził wyraz angielska w konstrukcji z angielska (np. wymawiać coś z angielska), który zapewne jest formą przymiotnika angielski (a może przysłówka angielsko?), tylko… jaką?
Wyrażenia typu z cicha, z bliska, z chłopska itp. są pozostałością dawnej, tzw. niezłożonej (inaczej: rzeczownikowej) odmiany przymiotników, która już w XVI w. w polszczyźnie była rzadka. Nie znaczy to, że wszystkie takie formy są stare, niektóre mogły powstać stosunkowo późno na drodze analogii.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego