z imieniem czy bez?

z imieniem czy bez?
9.05.2005
9.05.2005
Szanowni Państwo,
zauważyłam, że w przekładach artykułów prasowych dość często dodaje się imię przed nazwiskiem, pomimo że w oryginale o osobie tej mówi się używając jedynie samego nazwiska. Czy normy stylistyczne języka polskiego nakazują bądź zalecają użycie imienia przed nazwiskiem, kiedy piszemy o kimś lub cytujemy tę osobę?
Pozdrawiam,
Ewa
Gdy po polsku piszemy o kimś, na początku tekstu wymieniamy jego imię i nazwisko; w dalszej części tekstu pełną formę imienia lub inicjał imienia można już pominąć. Tego wymaga etykieta językowa – w ten sposób stwarzamy niezbędny dystans między osobą piszącą a osobą opisywaną (cytowaną itp.).
Pisanie o kimś przy użyciu samego nazwiska jest albo niegrzeczne (świadczące o niekompetencji komunikacyjnej), albo nacechowane stylistycznie. Nacechowane są na przykład teksty polemiczne, satyryczne, zawierające krytykę itp.
W związku z tym inaczej rozumiemy wypowiedź Władimir Putin zarzucił Polakom… niż wypowiedź Putin zarzucił Polakom… Pierwsza z nich ma charakter obiektywnego komunikatu, druga zaś – poprzez skrócenie dystansu między autorem wypowiedzi a opisywanym faktem – subiektywnej interpretacji.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego