z pełną świadomością czy z całą świadomością?

z pełną świadomością czy z całą świadomością?
18.09.2014
18.09.2014
Zadać pytanie w poradni językowej można z pełną świadomością czy też z całą świadomością tego, co się czyni? Internet, również strona PWN, znają użycia zarówno pierwszego, jak drugiego z wyrażeń. Czy obydwa są poprawne? Czy istnieje (jeśli tak – jaka?) różnica między tymi formułami?
Z góry dziękując, pozdrawiam!
Różnica między tymi zwrotami jest mniej więcej taka jak między mieć plecak pełen granatów i mieć cały plecak granatów. Dla mnie właściwie żadna.
Celowo wybrałem wyżej taki „wybuchowy” przykład, gdyż oba zwroty wymienione przez Pana w pytaniu często występują w kontekście działań negatywnych lub budzących niepokój, por. w NKJP: „Każde zadanie trzeba było wykonać z pełną świadomością wielu zagrożeń”, „Tamten drań unicestwiał ją powoli, metodycznie, z pełną świadomością”, „decyzje podejmować muszą przywódcy, czasami z całą świadomością wykraczając poza granice nakreślone przez prawo”, „Konieczne jest jednoznaczne ustalenie, że sprawca zrealizował czyn zabroniony z całą świadomością”.
Mam nadzieję, że przemyślał Pan ryzyko i wysłał do nas pytanie z pełną/całą świadomością tego, co się może wydarzyć.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego