z pełną świadomością czy z całą świadomością?

z pełną świadomością czy z całą świadomością?
18.09.2014
18.09.2014
Zadać pytanie w poradni językowej można z pełną świadomością czy też z całą świadomością tego, co się czyni? Internet, również strona PWN, znają użycia zarówno pierwszego, jak drugiego z wyrażeń. Czy obydwa są poprawne? Czy istnieje (jeśli tak – jaka?) różnica między tymi formułami?
Z góry dziękując, pozdrawiam!
Różnica między tymi zwrotami jest mniej więcej taka jak między mieć plecak pełen granatów i mieć cały plecak granatów. Dla mnie właściwie żadna.
Celowo wybrałem wyżej taki „wybuchowy” przykład, gdyż oba zwroty wymienione przez Pana w pytaniu często występują w kontekście działań negatywnych lub budzących niepokój, por. w NKJP: „Każde zadanie trzeba było wykonać z pełną świadomością wielu zagrożeń”, „Tamten drań unicestwiał ją powoli, metodycznie, z pełną świadomością”, „decyzje podejmować muszą przywódcy, czasami z całą świadomością wykraczając poza granice nakreślone przez prawo”, „Konieczne jest jednoznaczne ustalenie, że sprawca zrealizował czyn zabroniony z całą świadomością”.
Mam nadzieję, że przemyślał Pan ryzyko i wysłał do nas pytanie z pełną/całą świadomością tego, co się może wydarzyć.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego