z profesorem na ty

z profesorem na ty
11.05.2010
11.05.2010
Czy kończąc maila do Profesora akademickiego, z którym jest się na ty, ale którego darzy się dużym szacunkiem, można do formy grzecznościowej dołączyć wyrazy szacunku? Czyli zakończyć list Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami? Czy też bedzie to niewłaściwe i wystarczają tylko pozdrowienia?
Zgoda profesora wyższej uczelni na to, by student zwracał się do niego przez ty, to rodzaj wyróżnienia i miły gest ze strony kogoś, kto zajmuje znacznie wyższe miejsce w hierarchii ważności. Dlatego trzeba to szczególnie cenić i dawać temu grzecznościowe dowody.
List mailowy elegancko jest zakończyć formułą pierwszą z zaproponowanych, tj. Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami, lub podobną. Ważne jest, by najpierw wyrazić grzeczność typową dla asymetrycznej z założenia relacji między studentem a profesorem, w następnej zaś kolejności – grzeczność typową dla relacji na ty, werbalizowaną zazwyczaj za pomocą formy wyrazu pozdrowienia lub pozdrawiać.
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego