zachodnia Europa – Europa Zachodnia

zachodnia Europa – Europa Zachodnia
3.09.2004
3.09.2004
Kiedy należy pisać Europa zachodnia, a kiedy Europa Zachodnia? W Nowym słowniku ortograficznym PWN na s. XLI podano wyjaśnienie: „Europa Zachodnia = państwa Europy zachodniej wchodzące w skład UE”. Przeglądając hasło „Europa. Archeologia, historia” w encyklopedii w witrynie PWN, zauważyłam, że określenie Europa Zachodnia stosowane jest, gdy mowa o okresie po 1945. W tekście dotyczącym lat wcześniejszych występuje tylko zachodnia Europa. Czy można to uznać za wskazówkę?
Nazwy Europa Zachodnia użyjemy, wskazując na pewną część Europy, której definicję podaje NSO. O zachodniej Europie powiemy, chcąc nazwać jedną z części kontynentu, wyróżnioną na podstawie położenia geograficznego, wyrażenie to ma szerszy zakres od poprzedniego. Rzeczą nieobojętną jest szyk obu wyrazów, w nazwie dwuwyrazowej przymiotnik najlepiej umieścić po rzeczowniku (jak w tytule porady).
W związku z tym trzeba stwierdzić, że encyklopedia daje wzorzec użycia tych nazw, bo za datę powstania Unii Europejskiej uznaje się rok 1951.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego