zagadki interpunkcyjne

zagadki interpunkcyjne
14.05.2010
14.05.2010
Szanowni Państwo!
Czy w zdaniach typu „Co jeśli będzie gorzej?” powinno się stawiać przecinek? Podobne wątpliwości mam, jeśli chodzi o zdania takie jak „To więcej niż planowano”.
Pierwsze zdanie jest eliptyczne i przez to raczej potoczne. W potocznej polszczyźnie mniejszą wagę przywiązujemy do interpunkcji, niemniej jednak jeśli zapis ma być poprawny, to przecinek po Co jest potrzebny – tak jak byłby potrzebny w zdaniu nieeliptycznym, np. „Co zrobimy, jeśli będzie gorzej?”. Proszę zauważyć, że spójnik rozdziela tu zdania składowe, a nie inne całostki składowe.
Inaczej jest w drugim przykładzie, gdzie spójnikiem połączono nie zdania, ale formę przysłówka ze zdaniem („więcej niż planowano”). Autorzy Kieszonkowego słowniczka interpunkcyjnego PWN (Jerzy Podracki i Alina Gałązka) podobny przykład opatrują komentarzem: „w zdaniu pojedynczym zwykle nie stawia się przecinka przed członem porównywanym”. Użycie słowa zwykle wydaje mi się tu bardzo trafne – nie wszystko w interpunkcji polskiej jest wyraźnie określone, więc warto pozostawić pewien margines swobody.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego