zakomentować

zakomentować
13.02.2013
13.02.2013
Witam.
W środowisku programistów często słyszy się zwrot zakomentować (ang. to comment out) odnoszący się do zamiany części napisanego kodu w komentarz (nie chodzi tu o opatrzenie kodu dodatkowym komentarzem). Ponieważ powyższego słowa nie znajdziemy w słowniku języka polskiego, chciałbym uzyskać informację, w jaki sposób w zgodzie z poprawną polszczyzną nazwać tego typu proces.
Pozdrawiam
To, że słowa zakomentować nie ma w słownikach języka polskiego, wynika jedynie stąd, że należy ono do polszczyzny środowiskowej, a nie ogólnej. Mimo to jest zbudowane poprawnie, por. analogiczne czasowniki: zachwaścić, zagrzybić, zalesić – wszystkie utworzone od rzeczowników i wszystkie o znaczeniu kategorialnym 'pokryć czymś, w całości poddać działaniu czegoś'. Środowiskowe zakomentować tłumaczę sobie właśnie jako 'pokryć komentarzem, poddać działaniu komentarza'.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego