zakreślić sprawę w repertorium

zakreślić sprawę w repertorium

12.01.2023
12.01.2023

Co oznacza słowo zakreślić, jak np. w zdaniu: „zakreślić sprawę w repertorium”. Nie odnajduję znaczenia tego słowa w tym ujęciu w słownikach on-line (dlaczego?).

Olbrzymia ilość słów zakreślić (aż 114) występuje np. w dokumencie dostępnym on-line pt. „Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 19.06.19”, ale brak jest jego definicji. Czy używanie tego słowa w taki sposób jest poprawne?

Zgodnie z zasadami biurowości sądowej zakreślenie sprawy w repertorium oznacza zakończenie określonego etapu procedowania danej sprawy lub też jej całkowite zamknięcie.

Sekretariaty odpowiednich komórek sądowych rejestrują wpływające pisma w odpowiednich repertoriach (rejestrach). Kiedyś zakreślenie sprawy polegało na fizycznym obwiedzeniu pisakiem jej numeru porządkowego w odpowiedniej księdze biurowej. W repertorium elektronicznym zamknięcie sprawy uwidacznia się przez oznaczenie w ustalony sposób numeru porządkowego sprawy.

Numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium m.in. w wypadku wydania orzeczenia kończącego postępowanie, podjęcia uchwały, połączenia sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia z inną sprawą, przekazania sprawy do innego wydziału sądu, przeniesienia sprawy do innego repertorium lub przekazania sprawy do innego sądu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego