żałować

żałować

15.04.2024
15.04.2024

Szanowni Państwo, mam pytanie odnośnie do słowa żałować. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale osobiście nigdy nie używam go w zdaniach, które nieraz słyszę, np. Żałuję, że się wcześniej nie urodziłem. Moim zdaniem, żałować można czegoś, na co się ma wpływ. Tymczasem często słyszę wypowiedzi, w których mówiący używają tego słowa w takim sensie, jak wyżej przytoczone zdanie. Jak Państwo to widzą? Z uszanowaniem stały czytelnik Poradni

Kiedy mówimy, że żałujemy, możemy komunikować dwojakiego rodzaju sprawy. Po pierwsze, wyrzucamy sobie, że postąpiliśmy lub nie postąpiliśmy w określony sposób, por. np. określenia: żałować błędu, decyzji, grzechu, jakiegoś kroku, postępku, swoich słów. Po drugie, odczuwamy smutek z powodu jakiejś straty, która jest nie do odzyskania, lub czegoś, co minęło i nie wróci, por. np. określenia: żałować minionych lat, straconych dni. Oznacza to zatem, że żałować możemy zarówno rzeczy, na które mieliśmy wpływ, jak i takich, na które takiego wpływu nie mieliśmy.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego