zapis adresów

zapis adresów
23.05.2012
23.05.2012
Chciałam prosić o wyjaśnienie zasadności stosowania skrótu nr. Czy jest wymagane przy pisaniu nazwy ulicy pisanie takiego skrótu, np. ul. Mickiewicza nr 10? Spotkałam się z tym w piśmie urzędowym, jak również z wielokrotnym użyciem tegoż skrótu, np. ul. Mickiewicza nr, nr 10–15 oraz skrótu ul.ul., np. ul.ul.Mickiewicza, Słowackiego. Czy mogliby Państwo wyjaśnić, czy jest to prawidłowa forma? Wydaje się to trochę dziwne.
W adresach nie stosuje się skrótu nr, piszemy po prostu ul. Mickiewicza 10. Podwajanie skrótów jest możliwe, ale zwyczaj je ogranicza do nazw osób, np. oo. to skrót słowa ojcowie (np. oo. paulini), a dr dr to skrót słowa doktorzy (np. dr dr Jackowski i Nowak). Zamiast ul. Mickiewicza nr, nr 10–15 (nb. przecinek tu zupełnie bezzasadny) napiszmy więc ul. Mickiewicza, numery 10–15, a zamiast ul.ul.Mickiewicza, Słowackiego napiszmy ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego albo ulice Mickiewicza i Słowackiego.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego