zapis bibliograficzny artykułu pobranego ze strony WWW

zapis bibliograficzny artykułu pobranego ze strony WWW
19.09.2014
19.09.2014
W jaki sposób zapis bibliograficzny artykułu pobranego w pliku pdf z danego portalu różni się od zapisu bibliograficznego strony www na tym samym portalu? Czy data umieszczana przed datą dostępu w przypadku pdf jest datą napisania artykułu, czy umieszczenia go na portalu? Czy w przypadku pliku pdf zapisywana jest nazwa portalu (słownie), z którego był pobrany (w pliku może być np. artykuł z jakiegoś magazynu, niemającego nic wspólnego z tym portalem)? Bardzo proszę o wyjaśnienie na przykładzie.
Różnorodność form dokumentów dostępnych w internecie sprawia, że wymykają się one jednoznacznym klasyfikacjom, a w konsekwencji zabiegom bibliograficzno-normalizacyjnym. Norma opisuje zaledwie kilka najważniejszych typów dokumentów elektronicznych, m.in. dostępnych na nośnikach typu CD-ROM czy w internecie (PN-ISO 690-2:1999. Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części).
Nie oznacza to wszakże, że nie da się różnicować zapisów bibliograficznych w celu ukazania owej różnorodności. Jeśli chcemy np. powołać się na artykuł danego autora dostępny jako strona WWW lub jej fragment (w formacie HTML), możemy zastosować następującą konwencję:
E. Kulczycki, Ocena czasopism a parametryzacja humanistyki [HTML], 4.09.2014 [w:] Warsztat Badacza [online]. Dostęp 10.09.2014. Dostępny w internecie: 〈http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ocena-czasopism-a-parametryzacja-humanistyki/〉.

Pierwsza data jest datą opublikowania artykułu na stronie WWW, druga – naszego do niego dostępu.
Jeśli natomiast chcemy np. powołać się na podpięty do strony WWW dokument w formacie PDF (a więc niejako dokument stanowiący zamkniętą i odrębną całość logiczno-treściową, czasami także samodzielną wydawniczo, jak np. e-book czy e-czasopismo), to wówczas możemy stworzyć następujący zapis bibliograficzny:
J. Lizut (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni, WSP im. J. Korczaka, Warszawa 2014 [PDF, e-book]. Dostęp 10.09.2014. Dostępny w internecie: 〈http://www.rops-opole.pl/publikacje/Zagrozenia%20cyberprzestrzeni.pdf〉.

Rok wydania został zaczerpnięty ze strony tytułowej powoływanej publikacji. Jeśli portal, na którym umieszczono dostęp do publikacji, nie jest tzw. instytucją sprawczą (tj. wydawcą tejże publikacji), nie musimy podawać jego nazwy. Konieczna jest natomiast data naszego dostępu i link prowadzący do samej publikacji.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego