zapis liczb

zapis liczb
7.03.2006
7.03.2006
Dzień dobry.
Mam pytanie o to, jak zapisywać liczby w tekście, np. w artykule zawierającym pewne dane liczbowe, ale nie w nadmiarze. Jednocyfrowe zapisuję z reguły słownie (cyfry pozostawiam np. w wyliczeniach 1-5 owiec, 8 psów), a dłuższe – cyframi, ale pełne setki – zazwyczaj słownie. Czy popełniam błąd, mieszając rodzaje zapisu? I czy jest tutaj jakaś dobra zasada?
Małgorzata
Zasady – dobre zasady – zapisu liczb w tekstach niebeletrystycznych (literaturze naukowej, fachowej, poradnikowej, w gazetach, czasopismach itd.) są zasadniczo trzy:
 1. Zapis cyfrowy wszystkich liczb, np. „Co najmniej 26 osób, w tym 4 dzieci, zginęło w Moskwie wskutek zawalenia się dachu parku wodnego. Ponad 110 osób odniosło obrażenia. Do szpitali trafiło 17 rannych dzieci. W rejonie katastrofy przebywało ok. 420 osób, na terenie całego kompleksu — 100”.
 2. Zapis słowny liczb od 0 do 9 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 10 wzwyż, np. „Sprzedaż prowadzono w ośmiu miastach”, ale: ”Zaproszenie rozesłano do 12 osób”.
 3. Zapis słowny liczb od 0 do 99 połączony z zapisem cyfrowym liczb od 100 wzwyż, np. „W klasie było trzydzieścioro troje dzieci”, ale: „Samochód jechał z prędkością ponad 120 kilometrów na godzinę”.

Niezależnie od stosowania zasady 2. lub 3. w tekstach niebeletrystycznych zapis cyfrowy otrzymują zazwyczaj wszystkie:
 1. liczby oznaczające dzień i rok lub dzień, miesiąc i rok w datach kalendarzowych, np. 15 kwietnia 1973, 12.03.2001, 13 IX 1939;
 2. liczby oznaczające godzinę lub godzinę i minuty w zapisie czasu dnia, np. 16.45, 17.09;
 3. liczby poprzedzające nazwy jednostek miar, np. 2,54 centymetra, 0,45 kilograma, 0,9 tony;
 4. liczby poprzedzające nazwy jednostek monetarnych, np. 10 dolarów, 250 euro;
 5. liczby oznaczające procenty i promile, np. 0,25 proc., 12 procent, 1 promil;
 6. liczby oznaczające temperaturę, np. −3 stopnie Celsjusza;
 7. liczby oznaczające paragrafy, np. paragraf 24 kodeksu karnego, w par. 3 k.p.a.;
 8. liczby oznaczające numery tomów, zeszytów, rozdziałów i stron publikacji, np. tom 3, rozdział 1, strona 83.

Bezwzględnie zapis cyfrowy otrzymują liczby występujące w sąsiedztwie oznaczeń, skrótów, skrótowców, symboli i znaków specjalnych, np. 1,6 km kw., 28,34 g, 60 USD, 73%, 30°C, w § 24 k.k.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego