zapis nazw z alfabetów niełacińskich

zapis nazw z alfabetów niełacińskich
27.03.2006
27.03.2006
1. Jak powinno się pisać imię i nazwisko rosyjskiego łyżwiarza startującego w barwach Polski: Dmitri/Dmitrij/Dimitrij/Dymitrij Khromin/Chromin?
2. Być może wiecie Państwo, jak wygląda od strony praktycznej nadawanie polskiego obywatelstwa osobie pochodzącej z kraju posługującego się innym alfabetem. Czy respektowane są zasady opisane tu http://slowniki.pwn.pl/zasady/629693_1.html, czy też wszystko zależy od urzędnika?
Ad 1. Właściwym spolszczeniem rosyjskiego Дмитрий jest Dmitri, choć częściej spotyka się formę Dmitrij (zob. objaśnienia pod adresem podanym w pytaniu). Należy zaakceptować obie formy, odrzucając dwie pozostałe. Postać imienia ma związek z fleksją, bo będziemy odmieniać Dmitri, Dmitriego (jak Antoni) lub Dmitrij, Dmitrija (jak Mikołaj). Nazwisko należy podać w formie Chromin, bo Khromin pojawia się pod wpływem angielskim.
Ad 2. Praktyka w tym zakresie nie jest mi znana, wiadomo jednak, że musi być oparta na obowiązujących przepisach prawa, przede wszystkim na Ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Jej tekst jest dostępny w Internetowym Portalu Urzędów Stanu Cywilnego, można tam też poszukać innych informacji na ten temat. Jeśli chodzi o zapis nazwiska, właściwą podstawą będą zasady transkrypcji wymieniane przez najnowsze słowniki ortograficzne PWN.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego