zapis roku i wieku

zapis roku i wieku
21.05.2010
21.05.2010
Witam,
robię korektę językową tekstu. Ważna jest tu systematyczność. Przyjęłam użycie skrótów r. (od rok1979 r.) i w. (wiekXX w.). Czy skróty powinnam stosować też, gdy rok poprzedza datę tj. w r. 1979 (czy jednak w roku 1979)? I jeszcze jedno, miejscami autor umieszcza tylko cyfrę: 1979, czy mogę to zostawić bez r.?
Dziękuję
Skróty przyjęte przez Panią są prawidłowe. W edytorstwie przyjmuje się na ogół, że skróty występują po liczbie, przed nią zaś pełne wyrazy. Zgodnie z tymi zasadami należałoby zapisać w roku 1979, ale w 1979 r., w wieku XX, ale w XX w.; zaznaczam, że chodzi tu o ustalony zwyczaj, nie o bezwzględnie obowiązujące zasady narzucone normą. Trzeba mieć jednak na uwadze, że zasady te stosują redaktorzy poważnych wydawnictw. Można od nich odstąpić, ale ze świadomością, że może się to przyczynić do niskiej oceny pracy redaktora i korektora.
Słusznie Pani zauważyła, że ważna jest systematyczność. Chodzi o to, że przed liczbą mógłby wystąpić skrót (lub pełny wyraz po nim), ale należałoby takie zapisy stosować konsekwentnie.
Trudno rozwiązać problem z tekstem autora, o którym Pani wspomina, być może cyfry oznaczające lata występują w jego pracy bardzo często, a wtedy można by pominąć część skrótów, bo ich nadmiar może razić. Może to wyglądać tak, że w jakiejś partii tekstu, np. w zdaniu, pozostawiamy skrót przy pierwszej dacie, a przy pozostałych pomijamy go jako składnik domyślny. Jeśli jednak daty pojawiają się rzadko, lepiej będzie dodać brakujące skróty.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego