zapobieganie i zwalczanie

zapobieganie i zwalczanie
16.02.2015
16.02.2015
Szanowni Państwo,
czy w polskim tłumaczeniu nazwy Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej nie mamy do czynienia z błędnym skrótem składniowym? Zapobieganie łączy się z rzeczownikiem w celowniku, zwalczanie z rzeczownikiem w dopełniaczu, w przypadku rzeczownika przemoc celownik i dopełniacz brzmią tak samo, ale czy to oznacza, że można zastosować skrót? Ja, gdy czytam ten tytuł, „słyszę” jednak tę odmienną rekcję…
Z pozdrowieniami
K. Pawlaczyk
Takich konstrukcji, ze zneutralizowaną opozycją przypadka, jest dużo, por. „Lubisz [biernik] czy nie lubisz [dopełniacz] Prousta?” albo „Sprzeczne komunikaty nadchodziły przed [narzędnik] i po [miejscownik] każdym ultimatum”. Ciekaw jestem, czy w nich też słyszy Pani odmienną rekcję.
Wspomniana konwencja spotkała się z różnymi zarzutami, o takim jeszcze nie słyszałem. W zasadzie jednak ma Pani rację: tłumacząc z angielskiego, trzeba zachować czujność na takie rzeczy. Można było dać tytuł: Konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz o zwalczaniu ich.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego