zapraszamy do BAT-a czy do BAT-u

zapraszamy do BAT-a czy do BAT-u

15.01.2023
15.01.2023

Dzień dobry,

moje pytanie: jak odmieniać nazwę firmy, która jest skrótem od nazwiska i imion właścicieli „BAT” (B.... Andrzej Tadeusz)? Czy zapraszam klienta do BAT-a czy do BAT-u? Z góry dziękuję.

Rzeczowniki nieżywotne rodzaju męskiego mogą przybierać w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę -u (np. kabaret kabaretu) albo -a (np. papieros papierosa). Zasady wyboru obu końcówek nie są ściśle określone. Czasami obie końcówki występują obocznie, np. tapczanu albo tapczana, karabinu albo karabina. Wybór końcówki -a lub -u może również wynikać z konieczności odróżniania znaczeń, por. np. bal – balu (‘zabawa’) albo bala (‘kłoda drzewa’), szafir – szafiru (‘kolor’) albo szafira (‘kamień’).

Przywołana w pytaniu nazwa własna BAT, utworzona od nazwiska i imion właścicieli, to z jednej strony nazwa firmy, z drugiej zaś skrótowiec. Nazwy firm oraz marek produktów w rodzaju męskim mają końcówkę -a (np. Kindle – Kindle’a, Lipton – Liptona), końcówkę -u (np. Budimex – Budimexu, Znak – Znaku) albo końcówki oboczne (np. Amazon – Amazona albo Amazonu, Tauron – Taurona albo Tauronu). Z kolei skrótowce przyjmują najczęściej końcówkę -u (np. GATT – GATT-u, GOT – GOT-u, MChAT – MChAT-u, NOT – NOT-u, PAT – PAT-u, WAT – WAT-u).

Aby analiza była pełna, należy również zwrócić uwagę na wyraz pospolity bat. Różnicuje on końcówki dopełniacza w zależności od znaczenia, por. bat – bata (‘bicz’) albo batu (‘ciężka łódź’).

Kiedy weźmie się pod uwagę wszystkie powyższe przesłanki, można postąpić dwojako. Albo trzeba by – rozstrzygając sprawę niejako arbitralnie – przyjąć końcówkę -u (jako dominującą w wypadku skrótowców), albo należałoby pozostawić sprawę swojemu biegowi, tzn. dopuścić końcówki -u i -a jako oboczne. Być może z czasem sytuacja się wykrystalizuje w naturalny sposób. Klienci firmy będą używali częściej jednej z tych końcówek i wówczas – na podstawie kryterium frekwencyjnego – będzie można orzec, że jest ona tą „lepszą”.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego