zaproszenie

zaproszenie
3.11.2011
3.11.2011
Dzień dobry!
Samorząd pewnej klasy organizuje wieczorek literacki. Jak powinien podpisać zaproszenia?
Zaprasza Samorząd Klasy 6b.
Zaprasza samorząd klasy 6b.

Czy na zaproszeniu powinno się umieszczać informacje o pełnionej przez adresata funcji?
Zapraszamy Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Pana Jana Borutę…
Zapraszamy Szanownego Pana Jana Borutę…
To zależy od tego, jaka jest urzędowa pełna nazwa samorządu. Jeśli w jakiejkolwiek dokumentacji figuruje na przykład nazwa Samorząd Uczniowski, to w tekście zaproszenia winno być Samorząd Uczniowski klasy 6 b. Jeśli nie ma się do czego odwołać, proponuję zapis małymi literami.
Zaproszenie oficjalne powinno zawierać nazwy funkcji i stanowisk adresatów. W omawianym wypadku proszę zacząć od nazwiska, funkcję umieszczając po nazwisku: „Zapraszamy Pana Jana Borutę, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa”.
Przymiotnika Szanowny najlepiej jest używać albo w adresie (wówczas łączy się on z mianownikiem wyrazu Pan) albo w rozpoczynającym list czy pismo zwrocie do adresata, np. Szanowny Panie (wówczas łaczy się z wołaczem). Kontekst „Zapraszamy Szanownego Pana Jana Borutę” nie należy do wyszukanych, jeśli chodzi o kompetencję komunikacyjną nadawcy.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego