zaproszenie

zaproszenie
12.04.2007
12.04.2007
Witam.
Mam pytanie, czy treść zaproszenia jest poprawna: „Niniejszym wraz z Rodzicami mam zaszczyt zaprosić W.P. Marzena i Piotr Trusiewicz na uroczystość”.
Proszę o wyjaśnienie.
W przytoczonym tekście zaproszenia są przynajmniej dwa błędy. Pierwszy jest błędem stylistycznym. Słowo niniejszym pochodzi ze stylu urzędowego, w którym pisane są teksty zarządzeń, uchwał, instrukcji, obwieszczeń, podań itp., służące – ogólnie rzecz ujmując – regulowaniu współżycia członków danej społeczności. Zaproszenia (jak można się domyślić – ślubne) temu celowi nie służą.
Drugi błąd jest błędem składniowym. Forma czasownikowa mam zaszczyt zaprosić (tak samo jak zapraszam) wymaga użycia formy rzeczownika w bierniku, a więc Państwa Marzenę i Piotra Trusiewiczów.
Dodajmy ponadto, że skrót W.P. 'Wielmożny Pan', 'Wielmożna Pani', 'Wielmożni Państwo' wychodzi dziś z użycia. W adresie zapisywany być powinien bez kropek: jako WP. Natomiast w tekście ciągłym, jakim jest zaproszenie, powinien przyjąć postać rozbudowaną: Wielmożnych Państwa. Mniej anachroniczną formą nazwania adresata byłaby forma Szanownych Państwa lub Państwa.
Zastrzeżenia poprawnościowe budzi też szyk wyrażenia wraz z Rodzicami. Powinno się ono znaleźć po formie oznaczającej osoby, które zapraszają, a więc np. narzeczeni, państwo młodzi, Jan Kowalski i Maria Nowak.
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego