zaprzeczone imiesłowy

zaprzeczone imiesłowy
19.04.2002
19.04.2002
Zasady pisowni zwrotu „umowa na czas nieokreślony” zostały już przez Państwa wyjaśnione. Jednakże zarówno w kodeksie pracy jak i w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a także orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz komentarzach doktryny występuje zwrot „umowa o pracę na czas nie określony”. Czy to oznacza, że ustawodawca popełnił błąd, który powtarzają inni? Jak zatem należy poprawnie napisać wskazane wyrażenie w piśmie urzędowym, powołując się na kodeks pracy?
Ujednolicenie pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych nie oznacza, że dawna pisownia stała się niepoprawna. Właśnie ze względu na konieczność przyzwyczajenia się do nowej reguły i zmiany wielu dokumentów wprowadzono okres przejściowy, zresztą nie określony (albo: nieokreślony) wyraźnie. W tej sytuacji nie można osobom piszącym po staremu zarzucać błędu. Jeśli zaś powołuje się Pani na określony dokument, np. kodeks pracy, to lepiej zastosować taką pisownię, jaka w nim została przyjęta.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego