zarówno…, jak…

zarówno…, jak…
6.03.2007
6.03.2007
Szanowni Eksperci!
Nurtuje mnie problem, czy po wyrażeniu zarówno…, jak i należy użyć formy liczby pojedynczej, czy mnogiej. Na przykład „Zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość jest wadą (są wadami?)”.
Proszę o rozstrzygnięcie
Aleksandra Kowal
Jeśli podmiot o formie zarówno…, jak… występuje po orzeczeniu, to orzeczenie zwykle uzgadnia się z jego najbliższym członem, np. „Wadą jest zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość”, „Przyszedł zarówno Jaś, jak i Małgosia”. Jeśli natomiast tego rodzaju podmiot występuje przed orzeczeniem, to zachodzą dwie możliwości: albo jest to podmiot zbudowany z rzeczowników konkretnych i wówczas orzeczenie ma wartość liczby mnogiej („Zarówno Jaś, jak i Małgosia przyszli”), albo też podmiot jest zbudowany z rzeczowników abstrakcyjnych i wówczas orzeczenie ma zwykle wartość liczby pojedynczej, a rodzaj taki jak sąsiadujący składnik podmiotu („Zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość jest wadą”, „Zarówno lenistwo, jak i nadgorliwość była wadą”).
Warto zajrzeć do (Nowego / Wielkiego) Słownika poprawnej polszczyzny PWN, hasło orzeczenie (w bloku tzw. haseł problemowych).
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego