zastępca

zastępca
20.10.2003
20.10.2003
Jak poprawnie powinienem zatytułować służbowe pismo do zastępcy komendanta: „Pan Zastępca Komendanta” czy „Pan Komendant”?
Do wszystkich zastępców (komendantów, dyrektorów itd.), wicedyrektorów, wiceministrów itd., w wojsku podporuczników, podpułkowników zwracamy się zarówno w mowie, jak i w piśmie, tytułując ich „o rangę wyżej”. Podyktowane jest to względami grzecznościowymi.
Tak więc do zastępcy komendanta mówimy panie komendancie, w adresie pisma stosujemy formę Pan Komendant.
Jeżeli zaś w adresie pisma nazywamy adresata imieniem i nazwiskiem, np. Pan Jan Nowak lub Sz. Pan Prof. dr hab. Jan Nowak, wówczas jego funkcję czy stanowisko nazywamy zgodnie ze stanem faktycznym, bez stosowania strategii grzecznościowych (grzecznościowe są już formy Pan i Sz. Pan):
Pan
Jan Nowak
Zastępca Komendanta Śląskiej Chorągwi Harcerskiej
Sz. Pan
Prof. dr hab. Jan Nowak
Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej
Małgorzata Marcjanik, prof., Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego