zbieg nawiasów

zbieg nawiasów
5.12.2007
5.12.2007
Czy jest błędem bezpośrednie sąsiedztwo fragmentów wyodrębnianych nawiasami? Np. „urodzony w 1953 r. w Madison (stan Missouri) (niektóre źródła podają rok 1955) wynalazca amerykański”.
Nie jest błędem umieszczenie w obrębie tego samego zdania dwóch wtrąceń nawiasowych, por. „Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia) wzbudzały zainteresowanie wielu wybitnych pozytywistów (np. Bolesława Prusa)”. Jest natomiast błędem edytorskim umieszczenie dwóch takich wtrąceń nawiasowych obok siebie lub podanie jednej informacji ujętej w nawiasy w obrębie innej wstawki nawiasowej. Zasada ta nie dotyczy zbiegu podawanych w nawiasach informacji merytorycznych i edytorskich, por. „T. Boy-Żeleński pisał: „Z czasem z elementem starej szopki krakowskiej zespalał się charakter rewii paryskiej (tej z kabaretów artystycznych, nie z music-hallów) […]” [Boy-Żeleński 1974: 45]”. Sytuacja, w której miałyby się pojawić dwa merytoryczne wtrącenia nawiasowe obok siebie, wymaga przeredagowania zdania, np. „urodzony w 1953 r. (niektóre źródła podają 1955 r.) w Madison (stan Missouri) wynalazca amerykański” lub „urodzony w 1953 r. (niektóre źródła podają 1955 r.) w Madison, stan Missouri, wynalazca amerykański”.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego