zbieg nawiasu i kropki

zbieg nawiasu i kropki
1.10.2002
1.10.2002
Kropka w czy za nawiasem?
Jeśli w nawiasie umieszczonych zostanie kilka zdań, to czy ostatnią kropkę stawiamy za nawiasem, czy w nawiasie i wówczas zdanie zamyka nawias, a nie kropka. Wydaje mi się to niewłaściwe, żeby elementem zamykającym wypowiedzenie był nawias, ale może tak być powinno w takim przypadku? I czy jeśli za ciągiem zdań umieszczonych w nawiasie wypowiedź jest prowadzona nadal w tym samym akapicie, kropka powinna być przed czy w nawiasie? Jakie są zasady w takich sytuacjach?
Po polsku w opisanej przez Panią sytuacji kropkę stawia się po nawiasie:
(Jedno zdanie. Drugie zdanie). Trzecie zdanie.
W angielskim tekście byłoby inaczej:
(Jedno zdanie. Drugie zdanie.) Trzecie zdanie.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego