zbieg wykrzyknika i nawiasu

 
zbieg wykrzyknika i nawiasu
22.04.2015
Szanowni Językoznawcy!
Który z poniższych zapisów jest poprawmy?
1) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!). – jeśli ten zapis jest błędny, jaki będzie poprawny, aby nawias pozostał częścią zdania?
2) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!) – bez kropki na końcu, skoro w nawiasie jest wykrzyknik?
3) Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz). – przypadek, kiedy oba zdania w nawiasie kończą się kropką.

Pozdrawiam
Anna
Wtrąceniem nawiasowym może być tekst w formie całego zdania lub nawet ciągu zdań. Wtrącenie takie zazwyczaj tworzy element międzywypowiedzeniowy. Kropkę zamykającą zdanie (lub zdania) wtrącenia umieszcza się zawsze po nawiasie, a więc poprawny będzie przykład 3, por.
Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz).

Jeżeli natomiast zdanie w nawiasie (lub ostatnie zdanie w przypadku ich większej liczby) kończy się pytajnikiem, wykrzyknikiem, wielokropkiem lub kombinacją tych znaków, to pozostawia się te znaki przed nawiasem, a po nim nie stawia się już dodatkowo kropki, a więc poprawny będzie przykład 2, por.
Pierwsze zdanie. (Komentarz do niego. Dodatkowy komentarz!)

Jeśli pierwszy przykład miałby być poprawny, a wstawka nawiasowa miałaby być częścią jednego zdania ortograficznego (rozumianego tu jako ciąg znaków od wielkiej litery do kropki), to schemat mógłby np. wyglądać w następujący sposób:
Zdanie (komentarz do niego; dodatkowy komentarz!).

przy czym oba komentarze mogłyby zawierać osobową formę czasownika (być w sensie gramatycznym zdaniami), nie zawierać osobowej formy czasownika (być równoważnikami zdania) lub mieć formę mieszaną.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego