zbieg znaków interpunkcyjnych

zbieg znaków interpunkcyjnych
17.03.2013
17.03.2013
Szanowni Państwo,
Chciałabym się dowiedzieć, czy w zdaniu z cytatem, w którym tekst ujęty w cudzysłowie kończy się skrótem z kropką, mam postawić jeszcze jedną kropkę po cudzysłowie? Oto zdanie budzące moje wątpliwości:
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) Przeżycia we wrześniu 1939 r.”

Pozdrawiam serdecznie
Iwona Kurdziel-Drzewiecka
Przytoczony przykład wymaga szerszego komentarza. Otóż w cytowanym zdaniu występuje tytuł szkicu („Przeżycia we wrześniu 1939 r.”), który powinien być wyróżniony kursywą lub cudzysłowem. Jeśli przyjęta dla danego tekstu konwencja każe umieszczać tego rodzaju tytuły w cudzysłowie, to cytat w cytacie wymaga od nas użycia cudzysłowu drugiego stopnia (francuskiego «» lub niemieckiego »«). W zależności od przyjętej konwencji przytoczony powyżej przykład wyglądałby następująco:
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) Przeżycia we wrześniu 1939 r.”.
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) «Przeżycia we wrześniu 1939 r.»”.
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) »Przeżycia we wrześniu 1939 r.«”.

We wszystkich trzech przypadkach konieczna jest kropka zamykająca całe wypowiedzenie (zaczynające się słowami: „Alojzy Targ pisał…”). Nie można uznać, że kropka należąca do skrótu zamyka w tym przypadku także zdanie, gdyż występuje po niej co najmniej jeszcze jeden znak interpunkcyjny. Niestosowanie drugiej kropki można by rozważać, gdybyśmy nie mieli cytatu w cytacie, np. w następujących sytuacjach:
Alojzy Targ napisał szkic pt. Przeżycia we wrześniu 1939 r.
Alojzy Targ napisał szkic pt. „Przeżycia we wrześniu 1939 r.”

Przy czym w tej drugiej sytuacji kropka po cudzysłowie zamykającym mogłaby wystąpić fakultatywnie:
Alojzy Targ napisał szkic pt. „Przeżycia we wrześniu 1939 r.”.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego