zbieg znaków interpunkcyjnych

zbieg znaków interpunkcyjnych
17.03.2013
17.03.2013
Szanowni Państwo,
Chciałabym się dowiedzieć, czy w zdaniu z cytatem, w którym tekst ujęty w cudzysłowie kończy się skrótem z kropką, mam postawić jeszcze jedną kropkę po cudzysłowie? Oto zdanie budzące moje wątpliwości:
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) Przeżycia we wrześniu 1939 r.”

Pozdrawiam serdecznie
Iwona Kurdziel-Drzewiecka
Przytoczony przykład wymaga szerszego komentarza. Otóż w cytowanym zdaniu występuje tytuł szkicu („Przeżycia we wrześniu 1939 r.”), który powinien być wyróżniony kursywą lub cudzysłowem. Jeśli przyjęta dla danego tekstu konwencja każe umieszczać tego rodzaju tytuły w cudzysłowie, to cytat w cytacie wymaga od nas użycia cudzysłowu drugiego stopnia (francuskiego «» lub niemieckiego »«). W zależności od przyjętej konwencji przytoczony powyżej przykład wyglądałby następująco:
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) Przeżycia we wrześniu 1939 r.”.
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) «Przeżycia we wrześniu 1939 r.»”.
Alojzy Targ pisał: „Na osobną wzmiankę zasługuje szkic (25 stron maszynopisu) »Przeżycia we wrześniu 1939 r.«”.

We wszystkich trzech przypadkach konieczna jest kropka zamykająca całe wypowiedzenie (zaczynające się słowami: „Alojzy Targ pisał…”). Nie można uznać, że kropka należąca do skrótu zamyka w tym przypadku także zdanie, gdyż występuje po niej co najmniej jeszcze jeden znak interpunkcyjny. Niestosowanie drugiej kropki można by rozważać, gdybyśmy nie mieli cytatu w cytacie, np. w następujących sytuacjach:
Alojzy Targ napisał szkic pt. Przeżycia we wrześniu 1939 r.
Alojzy Targ napisał szkic pt. „Przeżycia we wrześniu 1939 r.”

Przy czym w tej drugiej sytuacji kropka po cudzysłowie zamykającym mogłaby wystąpić fakultatywnie:
Alojzy Targ napisał szkic pt. „Przeżycia we wrześniu 1939 r.”.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego