zdanie dopowiedziane

zdanie dopowiedziane
16.02.2013
16.02.2013
Czy w zdaniu: „Telewizor kupimy, jeśli nie w lutym, to w marcu” przecinek przed jeśli jest konieczny?
Postawiłbym tu przecinek, gdyż następujące po nim zdanie złożone warunkowe ma charakter dopowiedzenia. Nie tylko widać to, ale i słychać: proszę zwrócić uwagę na intonację zdania przed przecinkiem i na skorelowaną z tym znakiem pauzę.
Nie każda inwersja w zdaniu warunkowym wymaga postawienia przecinka przed spójnikiem, por. „Tak jeśli usiądziesz, będzie dobrze”. Choć zdanie to ma szyk nietypowy, jego interpunkcja – przy założonej interpretacji: 'Jeśli tak usiądziesz, będzie dobrze' – jest poprawna. Gdyby napisać: „Tak, jeśli usiądziesz, będzie dobrze”, znaczenie byłoby inne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego