ze spuszczoną głową i chlipiąc

ze spuszczoną głową i chlipiąc
14.01.2011
14.01.2011
Szanowna Poradnio,
piszemy: „Podszedł ze spuszczoną głową”, „Podszedł, chlipiąc”. Jak powinna wyglądać interpunkcja w zdaniach złożonych, jeśli nie traktować: i ze spuszczoną głową (I) oraz (ze spuszczoną głową) i chlipiąc (II) jako dopowiedzeń:
I. Podszedł, chlipiąc(,) i ze spuszczoną głową.
II. Podszedł(,) ze spuszczoną głową i chlipiąc.

Dziękuję
Michał Gniazdowski
W obu zdaniach przysłówek i wyrażenie przyimkowe zajmują taką samą pozycję wobec czasownika, mianowicie pozycję okolicznika. Ponieważ połączone są spójnikiem i, w zasadzie nie powinno się ich rozdzielać przecinkiem. Za uzasadnione uważam zatem zapisy następujące:
I. Podszedł, chlipiąc i ze spuszczoną głową.
II. Podeszedł ze spuszczoną głową i chlipiąc.

Co w tych zapisach uderza, to niejednolita interpunkcja. Różnica wynika stąd, że w zasadach polskiej interpunkcji imiesłowy przysłówkowe są traktowane jako równoważne wypowiedzeniom składowym zdania złożonego (tak zresztą widzi je tradycyjna polska składnia) i podobnie jak zdania składowe podrzędne – są oddzielane przecinkiem. Inaczej natomiast traktowane są w zasadach interpunkcji okoliczniki – tych z zasady nie wydziela się przecinkami.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego