ze/z wsi Zgoda

ze/z wsi Zgoda

20.01.2023
20.01.2023

Czy forma: „z wsi Zgoda” jest dopuszczalna? Czy jednak dopuszczalna jest wyłącznie forma: „ze wsi Zgoda”?

W wypadku, kiedy po rzeczowniku wieś występuje jej nazwa, dopuszczalne jest użycie obu form przyimka, ponieważ akcent pada na rzeczownik, por. np.


Chłopak pochodził ze wsi Zgoda (albo: z wsi Zgoda) [wym. ze wsi Zgoda albo z wsi Zgoda].


Konstrukcja z formą ze jest dużo częściej spotykana i nieco łatwiejsza do wymówienia.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego