żeńskie nazwy stanowisk

żeńskie nazwy stanowisk
15.12.2009
15.12.2009
Szanowni Państwo,
moje watpliwości dotyczą następującej kwestii: Podziękowanie dla Pani Anny Nowak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie czy Podziękowanie dla Pani Anny Nowak dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie? I podobnie: Podziękowanie dla Pani Anny Nowak poseł RP czy Podziękowanie dla Pani Anny Nowak posła RP?
Iwona Kowalska
Opowiadałabym się za pierwszymi zdaniami w obu przykładach, to jest: Podziękowanie dla Pani Anny Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie oraz Podziękowanie dla Pani Anny Nowak, poseł na Sejm RP [prosimy zwrócić uwagę na przecinki – Red.]. Mamy tu bowiem do czynienia z taką sytuacją komunikacyjną, w której w pierwszej kolejności pojawia się informacja o płci osoby, o której mowa (Pani Anna Nowak), a dopiero później informacja o jej funkcji.
Gdyby kolejność wprowadzanych informacji była odwrotna – najpierw nazwa funkcji, a potem nazwa osoby pełniącej tę funkcję – wówczas można by było użyć zdań zarówno w formie Podziękowania dla dyrektor Szkoły… Pani Anny Nowak / poseł na Sejm… Pani Anny Nowak, jak i Podziękowania dla dyrektora Szkoły… Pani Anny Nowak / posła na Sejm… Pani Anny Nowak.
W obu pierwszych zdaniach zastosowana została zasada mówiąca o tym, że jeśli przypisywana kobiecie nazwa funkcji, zawodu, stanowiska ma postać rzeczownika w rodzaju męskim, to rzeczownik ów pozostaje nieodmienny. Dodajmy, że jeśli mamy do wyboru formę męską rzeczownika lub utworzoną od niego za pomocą przyrostka formę żeńską, np. dyrektor – dyrektorka, kierownik – kierowniczka czy poseł – posłanka, to formy męskie mają charakter bardziej prestiżowy, nadają się w związku z tym do użycia w bardziej oficjalnych sytuacjach mówienia (pisania).
Małgorzata Marcjanik, prof., UW
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego