zespół staromiejski Torunia

zespół staromiejski Torunia

24.11.2023
24.11.2023

Jak poprawnie powinniśmy zapisywać wyrażenie „zespół staromiejski Torunia”? Wielkich liter w tej nazwie używają najczęściej konserwatorzy zabytków i urzędnicy. Ale "Encyklopedia PWN" zaleca pisownię od małych liter. Nie jest to urzędowa nazwa własna, bo oficjalnie toruńska starówka to albo Stare Miasto, albo osiedle Staromiejskie. Historycznie zaś zespół staromiejski to połączenie dwóch sąsiadujących ze sobą osad: Starego Miasta i Nowego Miasta. Czy uprawniona jest możliwość zapisu tego wyrażenia zarówno małymi, jak i dużymi literami? A może „zespół staromiejski” to tyle samo co osiedle mieszkaniowe, zespół zabytkowych budynków – czyli byłyby to wyrażenia pospolite.

Określenie terminologiczne: zespół staromiejski oznacza ‘zachowane zgrupowanie historycznych budowli miasta wraz z układem urbanistycznym sieci ulic, rynku lub planu’. Skoro określenie to nie wchodzi w skład oficjalnego (urzędowego) toponimu miejskiego, to jest wyrażeniem pospolitym, które powinno być zapisywane od małych liter: zespół staromiejski Torunia. Normy ortograficzne dopuszczają oczywiście użycie wielkich liter w wypadku wyrazów i wyrażeń pospolitych używanych w znaczeniu nazwy własnej, por. np. Trójmiasto (= Gdańsk, Sopot i Gdynia) lub Białe Miasto (= Helsinki), i na tej zasadzie można byłoby dopuścić oboczny zapis: Zespół Staromiejski Torunia (= Stare Miasto i Nowe Miasto w Toruniu), lecz najpierw należałoby odpowiedzieć na pytanie, czemu miałoby to służyć.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego