i gr

i gr

3.05.2024
3.05.2024

Dzień dobry,

uprzejmie proszę o informację, czy zasadę dotyczącą stawiania kropki po skrócie użytym w innym przypadku niż mianownik, gdy mowa o skrótach po których w mianowniku kropki się nie stawia, należy stosować także do skrótów odnoszących się do polskich jednostek monetarnych?

Z poważaniem

Ewa

Nie stawia się kropki po skrótach polskich jednostek monetarnych – (= złoty) i gr (= grosz) – niezależnie od tego, czy skróty te zastępują formy mianownikowe, czy też formy przypadków zależnych, por. np.

  • Za 10 euro dostał w kantorze 43 zł (= złote) i 39 gr (= groszy).

Oczywiście jeżeli skrót tego rodzaju pojawi się na końcu zdania, wówczas postawimy po nim kropkę (lub inny znak interpunkcyjny) w funkcji znaku kończącego zdanie, np.

  • Kosztowało mnie to 100 zł.

Zasada dotycząca stawiania kropki po skrócie użytym w innym przypadku niż mianownik dotyczy skrótów utworzonych przez kontrakcję, czyli usunięcie środkowej część wyrazu i pozostawienie jego początku i końca, np. doktordr (por. jest dr Nowak, ale: nie ma dr. Nowaka). Skróty i gr powstały przez suspensję, czyli przez ucięcie części końcowej wyrazu i pozostawienie tylko części początkowej, tak jak np. profesorprof. W takich skrótach stawiamy zasadniczo kropkę we wszystkich formach przypadkowych. Skróty i gr są tu jednak wyjątkiem. W ich wypadku – jak wspomnieliśmy na początku – kropki w ogóle się nie stawia. Wyjątek ten dotyczy tylko polskich jednostek monetarnych. Po skrótach obcych walut kropka jest wymagana, por. dol. (= dolar), kor. (= korona), pes. (= peseta), rub. (= rubel).

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego