złożony chorobą

złożony chorobą
2.08.2001
2.08.2001
Czy poprawny jest zwrot choroba kogoś złożyła, czy tylko ktoś złożony chorobą?
Przeważnie spotykamy się z drugą z tych konstrukcji. Pierwsza jest rzadka, trafia się czasem w tekstach literackich, np.: „(…) korespondowałem z przyjaciółmi (…), przede wszystkim zaś z Adamem Sewim, nim nieubłagana choroba nie złożyła go już w szpitalne łoże” (Miesięcznik Literacki). Nie ma powodu, by uważać tę konstrukcję za niepoprawną.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego