złożony przyimek na początku zdań względnych

 
złożony przyimek na początku zdań względnych
28.05.2013
Szanowni Państwo!
Proszę o interpretację cytatu z Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN (2006): „Zaimek który [...] może być poprzedzony tylko przyimkiem lub wyrażeniem przyimkowym: za pomocą, na podstawie, na mocy, w braku, w razie”.
Czy traktować to wyszczególnienie jako listę zamkniętą i pisać np. w którego skład wchodził (zamiast: w skład którego wchodził), w których wypadku (zamiast: w wypadku których), w którego ramach (zamiast: w ramach którego) itp.?
Nie sądzę, aby ta lista była wyczerpująca, np. jest na niej wyrażenie za pomocą, a nie ma przy pomocy, mimo że ich własności są podobne, a może identyczne. Skonstruowanie wyczerpującej listy byłoby zresztą trudne, gdyż tego rodzaju wyrażenia wykazują różny stopień leksykalizacji: niektóre mogą być uważane właściwie już za przyimki, inne mają tylko niektóre cechy przyimków, w dodatku ocena ich statusu zależy od przyjętych kryteriów.
Z NKJP wynika, że konstrukcje w skład którego, w wypadku których, w ramach którego są częstsze niż w którego skład, w których wypadku, w którego ramach.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego