znać i wiedzieć

znać i wiedzieć
2.12.2011
2.12.2011
Witam Państwa!
Zastanawiam się jak można by wyjaśnić obcokrajowcom różnicę pomiędzy znać i wiedzieć. Problem jest o tyle ciekawy, że w języku angielskim, którym posługują się te osoby, jest tylko jeden czasownik to know.
Różni obcokrajowcy mogą potrzebować różnych wyjaśnień, zależnie od tego, jakim językiem się posługują jako ojczystym. Niezależnie od tego na pewno warto im zwrócić uwagę, że polskie znać nie łączy się ze zdaniem zależnym, por. „Wiemy, że…”, ale nie „Znamy, że…”. Dalsze różnice proponuję prześledzić w Innym słowniku języka polskiego PWN, który drobiazgowo analizuje znaczenia i przyporządkowuje je określonym schematom syntaktycznym. Podobną szczegółowość opisu ma Wielki słownik języka polskiego dostępny na stronach IJP PAN, ale hasła wiedzieć i znać nie są w nim jeszcze dostępne.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego