znów o Medjugorie

znów o Medjugorie
29.12.2009
29.12.2009
Szanowni Państwo,
wciąż istnieje problem zapisu nazwy Medjugorie. Dr Jan Grzenia zalecił pisownię Medziugorje, Medjugorje lub Medjugorie. KSNG ustaliła zapis Medziugorie. Nie mogę znaleźć ustaleń KJR, na które powołuje się witryna Medziugorje. Polskie rzeczowniki nie mają końcówki -je, czy za poprawną nie należałoby więc przyjąć formę zapisu z końcówką -ie?
Moim zdaniem narzucanie jednej formy zapisu tej nazwy w czasach, gdy spontaniczne publikowanie ma charakter powszechny, jest z góry skazane na niepowodzenie. Zdając sobie z tego sprawę, w poradzie na ten temat zaproponowałem trzy zapisy jako najlepsze z możliwych, bo – jak pamiętam – w tekstach internetowych znalazłem kilkanaście różnych form pisanych tej nazwy. A skoro liczba wariantów jest tak duża, lepiej jakoś rozsądnie ukierunkować zwyczaj ortograficzny, niż narzucać jedną formę bez szans powodzenia.
Więcej powiem: problem ten istnieje i szybko nie zostanie rozwiązany. Orzeczenie KSNG (Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej) jest raczej martwe, bo w publikacjach przeważają zapisy Medjugorje, Medjugorie (ostatnią podaje Wielki słownik ortograficzny PWN).
Zakończenie -rje nie powinno stanowić problemu, bo chodzi o nazwę obcą, zapisaną zresztą alfabetem łacińskim (w wariancie chorwackim). Nie widzę konieczności zamieniania go na -rie.
Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego