zwrot czy wyrażenie?

zwrot czy wyrażenie?
6.07.2009
6.07.2009
Szanowni Państwo!
Piszę pracę magisterską i zastanawiam się, czy świadczenie usług to zwrot, czy też wyrażenie.
Z poważaniem,
AK
Potoczne znaczenie tych słów jest bardzo bliskie, ale rysuje się tendencja, aby zwrotami nazywać konstrukcje werbalne (czasownikowe), a wyrażeniami nominalne (rzeczownikowe, przymiotmnikowe, liczebnikowe). Tak też terminów tych używa np. Stanisław Skorupka w słowniku frazeologicznym, a za nim polska szkoła, która upowszechnia je na lekcjach polskiego. Zgodnie z tą konwencją świadczenie usług, o które Pani pyta, jest raczej wyrażeniem niż zwrotem. Można też powiedzieć, że jest nazwą, ponieważ nazwy – w potocznym i nie tylko potocznym sensie – mają charakter nominalny.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego