żyd i Żyd

żyd i Żyd

16.04.2024
1.10.2013

Dzień dobry,

chciałabym zadać pytanie dotyczące rozróżnienia pisowni na Żyd (członek narodu żydowskiego) i żyd (wyznawca judaizmu). Wyznawca judaizmu musi być jednocześnie członkiem narodu żydowskiego. Czy np. zdanie: „Dochodziły do nas wieści, że władze wojskowe są wrogo usposobione względem żydów” jest poprawne? Nie wiadomo, czy owe władze prześladują tylko wyznawców judaizmu, a np. spolonizowanych Żydów już nie. Jak praktycznie rozwiązywać problem takiego zapisu?

Trudno oddzielić wyznanie od narodowości, często nie mamy po prostu wystarczającej wiedzy. Nawet zaś jeśli zasady ortografii w świetle dostępnych faktów przemawiają za tym, aby użyć małej litery, taka decyzja jest ryzykowna: czytelnik może nie zrozumieć naszych intencji. Dlatego w razie wątpliwości doradzam pisownię wielką literą.

Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
  1. 4.03.2021

    Słowo żyd/Żyd aktualnie sprawia problem, ale w odniesieniu do wydarzeń historycznych, np. II wojny światowej, piszemy żyd z małej litery, jako, że wówczas państwo Izrael nie istniało. Mniejszość żydowska (z małej) to byli wówczas wszak Polacy, Rosjanie, Węgrzy, Niemcy itd. Polak żydowskiego pochodzenia, Niemiec żydowskiego pochodzenia.

    Grzegorz Kliga
  2. 16.04.2024

    Kwestia istnienia lub nieistnienia jakiegoś państwa nie ma wpływu na zapis nazwy członków narodu związanego z tym państwem, narodowość to nie to samo, co obywatelstwo! W przeciwnym wypadku należałoby pisać np. o narodowowyzwoleńczych walkach polaków w XIX wieku. Jeszcze co do komentarza poprzednika – z tej oczywistości, że przymiotnik „żydowska" zapisuje się małą literą, nic nie wynika, bo przymiotniki po prostu zapisuje się małą literą bez względu na to, od jakiego rzeczownika pochodzą.

    Szymon Pawlas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego