wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • Odmieniamy Olešnice, Police, Sušice i Kopřivnice
  4.03.2020
  Szanowni Państwo,
  w języku czeskim są nazwy miejscowości, która w mianowniku kończy się na -ice i są w rodzaju żeńskim i w liczbie pojedynczej, np. ta Opavice (w dialekcie morawskim ta Opavica, po polsku ta Opawica), ta Ostravice (w dialekcie morawskim ta Ostravica, po polsku ta Ostrawica), ta Olešnice, ta Police, ta Sušice, ta Kopřivnice itd. Jaka jest odmiana tych nazw w języku polskim? Czy jest ta Olešnice i w tej Olešnicy?
 • Nagłówek poprzedzający tytuły załączników
  4.03.2020
  Jaka poprawnie wymieniać załączniki w listach, pismach urzędowych/sądowych i innych?
  Załączniki:
  1. xxx,
  2. xxx.
  czy
  Załącznik
  - xxx
  W pierwszym przykładzie mamy liczbę mnogą załączniki i zarazem „ : " z uwagi na to, że wymieniamy kolejno kilka załączników. Natomiast w drugim przykładzie jest pojedynczy załącznik i zarazem bez „ : " oraz bez numerowania załącznika, ponieważ jest tylko jeden.
  A może jakaś inna forma jest poprawna?
 • Shishi
  3.03.2020
  Dzień dobry!
  Mam pytanie odnośnie do porady dot. wymowy chińskiego imienia Shishi. Czy należy je odmienić wg polskiej deklinacji, nawet jeśli jest ono wymawiane w przybliżeniu jako [szy-szy]? Zapewne zależy to od tego, z jakiego regionu dana osoba pochodzi i czy wymawia swoje imię w dialekcie mandaryńskim?
  Z poważaniem
  Patryk Kuchczyński
 • Różności akcentowe
  3.03.2020
  Często słyszę wyrazy pochodzenia hebrajskiego: Betlejem, Jeruzalem, Nazaret akcentowane na trzecią sylabę od końca. W języku hebrajskim akcent pada z reguły na ostatnią sylabę, czasami na przedostatnią, ale NIGDY wcześniej.
  Także akcentowane na trzecią od końca słyszę greckie słowo biblioteka, które w grece, tak samo jak po polsku, akcentuje się na drugą od końca. Dlaczego?
 • to Kadesz
  3.03.2020
  Szanowni Państwo,
  mam problem z odmianą przez przypadki nazw miast starożytnych.
  W literaturze spotyka w większości przypadków spotkać można zapisy bitwa pod Kadesz, dotarli w pobliże Kadesz etc. Czy nazwa miasta nie powinna być odmieniana i brzmieć następująco: bitwa pod Kadeszem, dotarli w pobliże Kadeszu? Podobnie jak by to było dla naszego rodzimego Wrocławia tj. miasto Wrocław, ale bitwa pod Wrocławiem.
  Czy panuje tutaj jakaś dowolność?
  Pozdrawiam, Dominik
 • nazwy zawodowe kobiet w biogramie
  3.03.2020
  Czy o wybitnej kobiecie historyku (w stopniu kustosza jednego z archiwów) można w jej biogramie pisać badacz, archiwista i kustosz? Czy też konieczne jest używanie form żeńskich (badaczka, archiwistka, kustoszka)?
 • Kobieta opiekun
  2.03.2020
  Dzień dobry,
  w Biurze Obsługi Klienta pracują same kobiety, każda z nich pełni funkcję opiekuna klienta kilku różnych firm. Która forma w korespondencji z klientami jest poprawna w sytuacji, gdy jedna z pracownic pisze o innej:
  - Przekażę prośbę Państwa opiekunowi, Annie Kowalskiej;
  - Przekażę prośbę Państwa opiekunce, Annie Kowalskiej;
  - Przekażę prośbę koleżance z BOK;
  czy może jeszcze inaczej?
  Czy używanie zwrotu koleżanka (z działu, z BOK) jest nieprofesjonalne?

  Dziękuję za odpowiedź.
 • Pięć Ol
  2.03.2020
  Szanowni Państwo!
  Jaka jest forma dopełniacza liczby mnogiej od imienia Ola? Wydaje mi się, że jest to Ol, ale nie mam pewności.
  K.S.
 • Model
  2.03.2020
  Dzień dobry,
  mam pytanie odnośnie odmiany rzeczownika model w sensie ‘wzór, fason’. Słownik PWN podaje jako prawidłową formę dopełniacza w liczbie mnogiej modeli, natomiast w innych źródłach natrafiłam na informację, że dopuszczalna jest też forma modelów, stąd moje pytanie: czy fason – model może mieć formę modelów? Czy jest to błąd?

  Z góry dziękuję i pozdrawiam
 • Platforma
  2.03.2020
  Piszemy w platformie czy na platformie (chodzi o platformę internetową)?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam serdecznie
  Ula
 • Tylko pierwsze dziesięć osób czy tylko pierwszych dziesięć osób?
  2.03.2020
  Dzień dobry,
  chciałabym spytać, która wersja zdania jest poprawna:

  Tylko pierwszych 10 osób, które się zgłoszą, otrzyma w prezencie telefon.

  Tylko pierwsze 10 osób, które się zgłoszą, otrzyma w prezencie telefon.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Pozdrawiam serdecznie
  Ula
 • Iwanowna czy Iwanówna?
  28.02.2020
  Szanowna Poradnio!
  Na ile jest uzasadnione/ dopuszczalne używanie zakończenia -ówna przy spolszczaniu żeńskich imion odojcowskich (np. *Anna Iwanówna, *Swietłana Jewgieńjówna, *Walentyna Siergiejówna)? Dostrzegłem, że w odpowiedziach Poradni na pytania, dotyczące podobnego tematu, są używane zakończenia zgodne z oryginalnym brzmieniem (tzn. Mikołajewna, Michałowna itd.).
 • USA
  28.02.2020
  Dzień dobry
  Mam pytanie, dotyczące rodzaju gramatycznego, w jakim należy używać czasownika, gdy podmiotem w zdaniu jest skrótowiec, np. USA wygrało mecz (gdyż taka odmiana wydaje mi się naturalna sądząc po tym, jak brzmi czy wymowa skrótowca) USA wygrały mecz (gdyż USA to skrót od Stany Zjednoczone Ameryki, więc rodzaj żeński)?
 • Żal
  28.02.2020
  Które z tych zdań jest poprawnie napisane: Żal mi panią czy Żal mi pani?
 • Nieprawda, że miłość wszystko wybaczy…
  28.02.2020
  Które zdanie jest poprawne: Miłość ci nic nie wybaczy czy też: Miłość ci niczego nie wybaczy.

  Dziękuję i serdecznie pozdrawiam
  Elżbieta
 • Szanowny Panie Doktorze
  28.02.2020
  Czy, w przypadku listu (pisanego, lub elektronicznego) na uczelni, bardziej elegancka jest forma Szanowny Panie Dr. Inż. Janie Kowalski, czy też raczej samo Szanowny Panie?
  Pozdrawiam
 • Komputer w liczbie mnogiej
  27.02.2020
  Dzień dobry,
  chciałabym się zapytać o rodzaje rzeczownika w liczbie mnogiej. Czy rzeczownik np. komputery to rodzaj męski czy rodzaj niemęskoosobowy?

  Z poważaniem
  Katarzyna
 • Bogucka jako nazwisko Amerykanki
  27.02.2020
  Szanowni Państwo,
  wedle jakich reguł odmieniać w piśmie nazwiska polskiego pochodzenia, które już jednak należą do obywateli innych krajów? Przykładowo, wydaje się, że nazwisko Bogucka noszone przez Amerykankę należałoby odmieniać zgodnie z zasadą [241] 63, czyli tak, jak np. słowo dobranocka, a więc Bogucka, D. Bogucki, CMs. Bogucce, B. Boguckę, N. z Bogucką. Celowo pomijam wszelkie dywagacje o tym, co można czy wypada zakładać o polskości tych osób.

  Z wyrazami szacunku
  Jeremi Ochab
 • Posolić fragmenty wierszy
  27.02.2020
  Czy poprawnie gramatycznie jest napisany ten fragment wiersza:

  Grafomani z niedoborem talentu!
  Piszcie sobie codziennie do woli.
  Czy dałoby się wierszy fragmentów
  jako tako do smaku posolić?

  Wątpliwość budzi wierszy fragmentów, które podobno poprawnie gramatycznie powinno być zapisane jako wierszy fragmenty.
 • Zachowanie
  27.02.2020
  Chciałabym poznać odmianę rzeczownika zachowanie w liczbie mnogiej i przez przypadki.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego