wszystkie

 
Można tu znaleźć wszystko cokolwiek dotyczy języka i interesuje Państwa. Od pisowni, odmiany, przez znaczenia, składnię, czy frazeologię, po pochodzenie i pragmatykę.
 • pomału - powoli
  25.04.2001
  Witam serdecznie, mam do Państwa następujące pytanie, o to czy prawidłowe jest następujące sformułowanie: "Nad Polskę nasuwa się pomału front atmosferyczny". Problem dotyczy tego, czy właściwe jest w tym miejscu użycie "pomału"? Pozdrawiam.
  Robert Bochenko
 • jedna tysięczna
  23.04.2001
  W podręczniku do matematyki mojego syna (IV klasa szkoły podstawowej) używa się dla określenia ułamków dziesiętnych 1/1000 nazwy jedna tysiączna – do tej pory powszechnie w szkołach używało się określenia jedna tysięczna. Która z tych form jest poprawna?
 • sposób... realizowany?
  23.04.2001
  Czy poprawne jest zdanie:
  "Procedura w kilku miejscach ujednolica sposób postępowania Księgowych, do tej pory realizowany różnie przez różne osoby"?

  Dziekuję,
  Antonina Zalewska
 • Wilde'em, Joyce'em, Sartre'em i... Cave'em
  23.04.2001
  Jaki jest narzędnik od angielskiego nazwiska Cave? Cavem czy Cave'em?
 • Wassily - Wassilego
  20.04.2001
  Jak należy odmieniać imię Wassily? Chodzi o malarza o nazwisku Kandinsky. Czy będzie poprawna forma: "(...) grupa artystyczna, nazywana od obrazu Wassilija Kandinsky'ego Der Blaue Reiter (Błękitny Jeździec)"?
 • Różności
  19.04.2001
  1. Czy można powiedzieć z środy na czwartek?
  2. Czy nieodmienianie łacińskiego określenia Alma Mater jest poprawne? Przykład z Nowego słownika poprawnej polszczyzny: "Studiował w krakowskiej Alma Mater."
  3. Jak Państwo oceniają pisownię "w/g" zastosowaną w korpusie?
 • zachodźca
  19.04.2001
  Proszę o wyjaśnienie określenia "zachodźca".
  Bardzo pilne!
  Z poważaniem
  Marek
 • jeszcze o pisowni nazw jednoosobowych urzędów
  19.04.2001
  Nie przekonuje mnie Państwa odpowiedź na pytanie o zasady pisowni wielką czy małą literą wyrazów: dyrektor, prezes, starosta, prezydent, premier itp.
  Cytuję: "Wyrazy te piszemy wielką literą, gdy oznaczają jednoosobowy urząd, np. Akty prawne Prezydenta dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów".
  Zdanie to jest przekształconym przykładem, podanym w Nowym słowniku ortograficznym PWN, do którego zresztą autor odpowiedzi się odwołuje, a mianowicie: ...akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; ... zatwierdza Prezes Rady Ministrów.
  Jednak w przykładzie słownikowym występuje pełna nazwa urzędu: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w Państwa odpowiedzi - tylko słowo Prezydent. Co wobec tego z zawartym w słowniku stwierdzeniem: "...pod warunkiem, że nazwa taka (...) występuje w pełnym brzmieniu". Par. [85]
  Danka
 • nieznającym czy nie znającym
  19.04.2001
  Turystom nieznającym Turcji...
  czy nieznającym piszemy łącznie czy oddzielnie?
 • SA czy S.A.?
  13.04.2001
  Czy skrót spółki akcyjnej piszemy S.A., czy SA? Odpowiednio spółki cywilnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej. W różnej literaturze pisze się różnie . Chciałbym mieć odpowiednią podstawę pisowni, abym mógł stosować ten skrót w mojej dokumentacji.
 • negacja a rząd czasownika
  13.04.2001
  W jednej z ulotek reklamowych pewnego sklepu widnieje takie hasło: Te marki już znasz. Tę cenę jeszcze nie! Czy forma tę cenę jest w tym miejscu poprawna? Czy nie powinno użyć się formy tej ceny?
 • przedsięwzięcia nieinwestycyjne
  10.04.2001
  Czy poprawne jest określenie przedsięwzięcia nieinwestycyjne?
 • spoiler i spojler
  10.04.2001
  Jak piszemy słowo: spoiler czy spojler?
 • wte i wewte? w tę i we w tę?
  10.04.2001
  Jak napisać: "w te czy we wte"?
 • O telewidzach i jasnowidzach
  10.04.2001
  Wielce Szanowna Poradnio,
  Być może rozważaliście już Państwo poniższy problem; ja nadziałem się nań przed chwilą, kiedy pisałem list, w którym przyszła mi ochota użyć rodzaju żeńskiego od rzeczownika telewidz. "Jak słusznie zauważyła jedna z ... telewidzów? telewidzek?" "Jak słusznie zauważył (zauwazyła?) jeden (jedna?) z telewidzów - Pani Kowalska?" Czuję nadciągajacy obłęd, więc proszę o szybką pomoc. (Rzecz chyba zresztą dotyczy tak samo każdego widza, jak i telewidza).

  Z pozdrowieniami
  Zbigniew Zawadzki
 • Serwanta jak Danta?
  10.04.2001
  Czy mogę, odmieniając nazwisko autora Don Kichota, napisać Cervanta (potrzebne mi to, by zgadzał się rytm limeryku (no właśnie, a może limeryka))? Czy koniecznie muszę napisać Cervantesa? I jak to w ogóle jest z odmiana nazwisk francuskich w piśmie?
  Lidius Marius
 • na sto dwa
  10.04.2001
  W jaki sposób zwrot zabawa na 102 wszedł do języka potocznego? Czy istnieje jakiś inny powód poza zbieżnościa końcówek -a, dla którego posłużono się tą liczbą na określenie wspaniałej zabawy? Czy zwrot na 102 funkcjonuje na podobnej zasadzie w innych językowych wyrażeniach? Dziekuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam.
  Marta
 • nowo utworzony
  6.04.2001
  Jaka jest prawidłowa pisowania słów: "nowoutworzona spółka"?
 • w skład Rady Nadzorczej
  6.04.2001
  Powołanie do składu Rady Nadzorczej czy powołanie w skład Rady Nadzorczej?
 • nie z rzeczownikami
  4.04.2001
  Jak pisać nie- ze słowami typu wyrażenie, przygotowanie, wyciąganie - razem czy osobno?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego