Murakami
  • Haruki Murakami, Yusef Komunyakaa
    8.03.2007
    Jak odmieniać dane osobowe pisarzy: Haruki Murakami, Yusef Komunyakaa? Jaka zasada obowiązuje przy deklinacji nietypowych imion i nazwisk obcych? Recenzenci i wydawcy tych autorów używają różnych końcówek fleksyjnych.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego