Protekcyjne
  • protekcyjny
    3.11.2011
    3.11.2011
    Czy polskie słowniki odnotowują już słowo protekcyjny w znaczeniu 'ochronny, osłonowy'? Czy można go w takim znaczeniu używać?
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego