a

Wielki słownik ortograficzny PWN*

A (= amper) ,
Å (= angstrem)
a (= ar; avancer – skrót na zegarkach oznaczający ‘posunąć naprzód’)

Słownik języka polskiego PWN*

A «symbol jednostki prądu elektrycznego amper»
à «po – używane przy określaniu miary lub ceny, np. 10 sztuk à 5 zł»
a-, an- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na zaprzeczenie lub brak jakiejś cechy»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego