ale

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ale (spójnik) ,
ale (piwo) ndm
ale by (ale aby)
AL (= Armia Ludowa) ndm a. AL-u
Al (= glin)
Al. (= Aleje): Al. Jerozolimskie, Al. Ujazdowskie
al. (= aleja): al. Róż, al. Mickiewicza
al. (= a linea – od nowego wiersza; alias – inaczej, czyli)
Ala (imię) Ali, Alę, W. Alu; Al
ala (oddział jazdy rzymskiej) ali, alę; ale, al
Ad-Dajr al-Bahri ndm a. Deir el-Bahari
Al-Aksa (meczet) ndm
Al-Alamajn ndm a. El-Alamejn
Al-Asad: Hafiz al-Asad, Hafiza al-Asada, o Hafizie al-Asadzie
Al Bano Ala Bano, z Alem Bano, o Alu Bano: Al Bano i Romina Power
Al-Bustani: Butrus al-Bustani, Butrusa al-Bustaniego, o Butrusie al-Bustanim
Al-Dżazira Al-Dżazirze, Al-Dżazirę
Al-Fayed: Dodi al-Fayed, Dodiego al-Fayeda, o Dodim al-Fayedzie
al fresco ndm
Ali Baba Ali Babie, Ali Babę
Ali-Babki (zespół muz.) Ali-Babek
Al-Kaida Al-Kaidzie, Al-Kaidę
Al-Manama Al-Manamie, Al-Manamę a. Manama
AL-owiec AL-ow•ca; AL-ow•cy, AL-ow•ców a. alowiec, a. aelowiec
AL-ow•ski; -scy a. aelowski, a. alowski
Al-Ujun Al-Ujunu, Al-Ujunie a. ndm
Bab al-Mandab (cieśnina) ndm
da capo al fine (skrót: d.c. al fine)
d.c. al fine (= da capo al fine) ndm
kalasza-ala (język) ndm
Muham•mad Ali Muham•mada Alego, o Muham•madzie Alim
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego