Co się stało z jednym centymetrem wody?

Co się stało z jednym centymetrem wody?
5.10.2018
5.10.2018
Który z wariantów jest zgodny z aktualną normą językową: przybyło/ubyło jeden centymetr wody czy przybył/ubył jeden centymetr wody?
Mimo że liczebniki dwa, trzy, cztery wymagają obecności orzeczenia w liczbie mnogiej, to w tym wypadku powiemy: Przybyło jeden centymetr wody. Jak pisze Mirosław Bańko (zob. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Przybylo-jej-dwa-kilogramy;14546.html), takie konstrukcje (z orzeczeniem w liczbie pojedynczej, w rodzaju nijakim) występują wówczas, gdy mowa o jednostkach miary.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego