Czym jest przedmiot?

Czym jest przedmiot?

4.10.2022
4.10.2022

Co właściwie znaczy słowo "przedmiot"?

Według mojej intuicji przedmiotem jest np. latarnia w Kijowie lub mój komputer, ale nie miasto Kijów, osoba ani krajobraz.

Jednak słownik (https://sjp.pwn.pl/sjp/przedmiot;2509881.html) definiuje „przedmiot” jako „rzecz, materialny element świata”, a pod tę definicję podpadnie nie tylko miasto, osoba i krajobraz, ale nawet planeta Jowisz.

Czy moje intuicje są niepoprawne? Nie wydaje mi się, bym był w nich odosobniony.

Definicje dostępne w źródłach internetowych, nawet najbardziej renomowanych, bywają ze swej natury mocno skrótowe i na pewno nie nadają się do dociekań natury semantycznej. Ich rolą jest ogólne zdanie sprawy ze znaczeń danego wyrazu.

Jeśli odwołamy się do innych źródeł leksykograficznych, znajdziemy pełniejsze definicje wyrazu przedmiot, które zawierają – najistotniejsze w kontekście postawionego pytania – informacje. Otóż ważnym składnikiem definicji przedmiotu jest to, że ów materialny element rzeczywistości, postrzegany zmysłami jako odrębny, jest zasadniczo wytworem pracy ludzkiej i daje się dotknąć lub wziąć do ręki. I teraz nie mamy już chyba wątpliwości, że latarnia i komputer mieszczą się w pojęciu „przedmiot”, a Kijów i krajobraz nie.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego