Kropka po cudzysłowie

Kropka po cudzysłowie
1.02.2016
1.02.2016
Dziękuję za poradę , ale przez moje przejęzyczenie wyszło zupełnie inne pytanie.
Podam przykłady:
„Rozwiązuję zadanie: »ile jest liczb ośmiocyfrowych?«”,
„Rozwiązuję zadanie: »Grupę 12 osób dzielimy na 3 zespoły. Ile jest możliwości takiego podziału?«”.
Czy w 1. przykładzie należy postawić kropkę po znaku zapytania i cudzysłowie? A czy byłoby inaczej, gdyby treść zadania zacząć wielką literą? I jak z kropką na końcu w 2. przykładzie?
W obydwu wypadkach mamy do czynienia z sytuacją, gdy w jednym zdaniu występują dwa rodzaje cudzysłowu: tzw. apostrofowy („”) i ostrokątny (»«), a na końcu dochodzi do ich zbiegu («”). Po drugim takim (zamykającym) cudzysłowie apostrofowym stawia się kropkę (patrz: Polszczyzna na co dzień PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2010, s. 516; 16.D.1 Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym).
Obydwa zdania przytoczone przez internautę muszą zatem przybrać następującą postać graficzną:
„Rozwiązuję zadanie: »ile jest liczb ośmiocyfrowych?«”. (kropka na końcu)
„Rozwiązuję zadanie: »Grupę 12 osób dzielimy na 3 zespoły. Ile jest możliwości takiego podziału?«”. (kropka na końcu)

Nic by się w tym względzie nie zmieniło, gdyby w pierwszym zdaniu po dwukropku słowo ile zapisać od wielkiej litery:
„Rozwiązuję zadanie: »Ile jest liczb ośmiocyfrowych?«”.
Zauważmy, że na końcu każdego ze zdań występują obok siebie… aż trzy znaki przestankowe: pytajnik, cudzysłów (w dodatku w dwóch postaciach) i kropka. A w środku jest jeszcze dwukropek. Rzadko się to w tekstach widuje.
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego