Nazwy czasów w języku angielskim

 
Nazwy czasów w języku angielskim
18.09.2017
Szanowni Państwo,
mam pytanie w związku z poradą: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/present-perfect;1260.html. Prof. Bańko odsyła do poradni angielskiego wydawnictwa, a ja się zastanawiam, czy odpowiedź na to pytanie nie powinna być rozstrzygnięta na gruncie naszych norm i tradycji. Czy takich wyrażeń nie uznaje się po prostu za cytaty z języka obcego, w których zachowuje się ortografię oryginału?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Nie wiem, o jakich cytatach Pani mówi, gdyż nieraz zetknąłem się z nazwami czasów angielskich zapisanymi małymi literami (The present perfect is formed from the present tense of the verb „have” and the past participle of a verb; The present perfect continuous is formed with „have”/”has been” and the „-ing” form of the verb). A zatem nie wszyscy piszą Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Present Perfect Simple czy Future Simple, choć zgadzam się, że taka pisownia jest dość częsta (proszę zajrzeć do internetu…). Naprawdę nie widzę powodu, żeby owe wyrażenia apelatywne dotyczące czasów w języku angielskich zapisywać w ten sposób (dobrze by było usankcjonować to normatywnie w słownikach ortograficznych). Jeśli się tego nie uczyni, nazwa Past Perfect Continuous (podobnie jak inne) oddawana będzie powszechnie w polszczyźnie jako Czas Przeszły Dokonany Ciągły. Niektórzy już tak niestety piszą…
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego