Przecinki przed frazami bezokolicznikowymi

Przecinki przed frazami bezokolicznikowymi
27.06.2018
27.06.2018
Szanowni Państwo,
w wielu poradach (np. https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/zamiast;13171.html) prof. Bańko zaleca niestawianie przecinka przed spójnikiem niż wprowadzającym człon bezokolicznikowy. A co np. z takim zdaniem: W poradnikach pisze się raczej, gdzie przecinki stawiać niż gdzie ich nie stawiać? Skoro mamy go nie stawiać przed niż, to (za cyt. poradą) nie powinno go być także przed gdzie. A to już wygląda nieco dziwnie.
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
W swoich poradach prof. Mirosław Bańko odwołuje się bezpośrednio do zasady [379] w WSO, która mówi, że przed niezdaniowym niż nie umieszcza się przecinka. Jednakże owa zasada nie jest ilustrowana żadnym przykładem z frazą bezokolicznikową.
Prof. Edward Łuczyński, który dość szczegółowo przebadał współczesną polską interpunkcję (por. Współczesna interpunkcja polska, Gdańsk 1999), stwierdza natomiast, że wypowiedzenie z członem bezokolicznikowym po spójniku można w niektórych wypadkach uznać za złożone, a sam bezokolicznik za równoważnik zdania, por. np. Woleli oszukiwać, by/ale zwyciężać.
Oznacza to, że norma interpunkcyjna zawarta w słownikach ortograficznych nie kodyfikuje wszystkich kontekstów niż, z którymi przychodzi nam się borykać w praktyce.
W przywołanym w pytaniu wypowiedzeniu przecinek przed gdzie jest jak najbardziej konieczny.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego